Ang pinakamahusay na mga sagot sa iyong mga tanong ay narito lamang sa Imhr.ca. Walang tanong na masyadong malaki o maliit upang talakayin dito.

sino ang pambansang kamao?