Sumali sa Imhr.ca at simulan ang pagtatanong, nandito kami upang tumulong! Magbahagi tayo ng ideya at impormasyon kasama ang aming komunidad.

Add: P 32.40 + P 4.80 + P 2.62 + P .61 + P .89