zamira
Answered

Ang mga sagot sa lahat ng iyong mga tanong ay nasa Imhr.ca. Tuklasin ang mga kasagutan sa anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka.

ano ang pokus ng pandiwa?