Maligayang pagdating sa Imhr.ca, ang iyong Q&A platform. Ang bawat tanong ay may kasagutan, at narito kami upang tulungan kang mahanap ito.

The stocks of an oil company sold for P 27 a share a year ago. Today, its price is P 12.50 a share. What is the percent of decrease?