I-post ang iyong mga tanong at makakuha ng pinakamahusay na mga sagot sa Imhr.ca. Sumali sa aming komunidad at simulan ang pagbabahagi ng iyong kaalaman.

Find the area of a circle having a diameter of 14 dm.