I-post ang iyong mga tanong at makakuha ng pinakamahusay na mga sagot sa Imhr.ca. Maging bahagi ng isang komunidad na nagmamalasakit sa kaalaman at pagkatuto.

who are the characters in the story​

Sagot :

Answer:

umm can I ask what story po??

Explanation:

thank you please answer me po politely..

Answer:

where's the story

please next time attach a picture of your questions

good day to you

Explanation:

and if you don't mind please mark me as brainlest thank you