Sa Imhr.ca, bawat tanong ay isang pagkakataon upang matuto nang higit pa. Magsimula tayong magtanong, sumagot, at matuto nang magkasama.

c.) Mathematical phrase: 2x + 5 = 10 English sentence:​

Sagot :

NASA pagsisukap ang sagot Kung nag Aral Ka may alarm Ka sorry Kung nangengeelam ako SA buhay mo gusto kulang ngmaayis na paraan