Kumuha ng mga bagong kaalaman mula sa aming komunidad sa Imhr.ca. Sumali sa aming lumalagong komunidad ng mga nagtatanong at sumasagot.

A group of guests in a hotel has a total luggage that weighs 176 pounds (lbs). Convert the weight of the total weight of the luggage into kilograms?​